Foto 1 - 2009-02-21 - (9195)
Busstation Molenwijk - Stellingwegflat (Oostzanerwerf - Molenwijk - Kermisbuurt -. - Walvisbuurt)
Stellingweg

Foto 2 - 2007-11-10 - (7705)
Stellingwegflat (Oostzanerwerf - Molenwijk - Kermisbuurt -. - Walvisbuurt)
Zuideinde

7 foto's geselekteerd !    Amsterdam Streetside

Foto 3 - 2007-11-10 - (7711)
Stellingwegflat (Oostzanerwerf - Molenwijk - Kermisbuurt -. - Walvisbuurt)
Zuideinde

Foto 4 - 2007-11-10 - (7712)
Stellingwegflat (Oostzanerwerf - Molenwijk - Kermisbuurt -. - Walvisbuurt)
Zuideinde

Noord

Foto 5 - 2010-11-13 - (12764)
Kerkepadsbrug (Brug 372) - Stellingwegflat (Oostzanerwerf - Zuideinde eo. - Twiske)

Foto 6 - 2007-11-10 - (7701)
Zuideinde - Stellingwegflat (Oostzanerwerf - Zuideinde eo. - Twiske)